Hur allt började…

Den 2 maj 2012 var dagen då jag blev med företag, jag och då två kollegor köpte då aktiebolaget Leksands Hemslöjd AB. Företaget hade bildats några dagar tidigare av anledningen att Leksands Hemslöjd ekonomiska förening inte längre hade möjlighet att driva butiken Leksands Hemslöjd och verksamheten flyttades över in i aktiebolaget. Den ekonomiska föreningen hade drivit butiken sedan 1904 så den fanns en lång historia att ta hänsyn till samtidigt som föreningens revisor gav oss rådet att vi måste driva detta bolag med nya tankar och på nytt sätt då de under många år hade haft det tufft ekonomiskt.

Under flera år kämpade vi för att få företaget dit vi ville, vi analyserade, förändrade, förnyade, ja vi gjorde allt vi kunde tänka oss för att föra företaget in i framtiden. Omsättningen ökade men resultatet var svårare att påverka. Tre aktieägare blev två och under de sista åren under namnet Leksands Hemslöjd AB var jag ensam aktieägare. 2018 beslöt jag dock att även jag skulle gå vidare, jag hade prioriterat företaget före mig själv, min familj och mina vänner och om jag inte fick till en förändring skulle allt rasa. Under hösten 2018 bytte aktiebolagen Leksands Hemslöjd AB namn till GA.Crona Craft & design AB och jag flyttade min verksamhet till Stationsgatan 6 i Leksand.