Nötväcka

195 kr

Handsnidad fågel från Wildlife Garden. Fågeln är snidad i lindträ och målad för hand i miljövänliga färger. Storlek 137 x 41 x 91 mm.

  • Beskrivning

    Beskrivning

    Nötväckan har en unik förmåga att kunna klättra både upp och ner för en trädstam. En kraftigt byggd fågel med förhållandevis stort huvud och lång rak mejselformad näbb och kort stjärt. Nötväckan är den enda fågeln som kan klättra nedåt med huvudet före. Locklätet är ett genomträngande sitt sitt, si-si si-i sii eller tvätt tvätt. Sången hörs vanligen på våren med snabba upprepade vi-vi-vi-vi eller djupa vuih-vuih-vuih.